Voor Slijters

Sinds 2014 mogen jongeren vanaf 18 jaar drank kopen. Vanaf 25 jaar moeten jongeren of mensen die jonger dan 25 lijken, zich legitimeren. Legitimeren kan alleen aan de hand van een geldige ID; paspoort (brommer)rijbewijs of vreemdelingendocument.

Bedrijfsleven (producenten en drankverstrekkers, zoals de slijters werken nauw samen met de overheid om alcoholmisbruik, waaronder drankconsumptie door minderjarigen aan te pakken. Sinds een aantal jaren gaat het goed met drankgebruik van minderjarigen en daalt het aantal duidelijk. Maar het gaat de overheid en politiek niet snel genoeg. Behalve de consumtie door jongeren zelf, kijkt de politiek en overheid ook naar de wijze waarop drankverstrekkers de wet naleven. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat vooral onder zelfstandige slijters de regels voor verkoop aan jongeren nog niet goed worden nageleefd. Slecht 28% van de onderzochte slijters hield zich aan de regels.

Sinds 2015 hebben ketenslijters een jaarlijkse externe branchecontrole ingevoerd met 17 jarige mysteryshoppers door bureau Nuchter. Drie ketenslijters (bijna 800 vestigingen, n=384 aankooppogingen) scoren gemiddeld 80,5% en dat uit meting in opdracht van ministerie van Volksgezondheid diezelfde ketens gemiddeld 80,9% scoorden op succesvolle naleving

Om zelfstandige slijters te helpen hebben Koninklijke SlijtersUnie en SpiritsNL, de vereniging van gedistilleerdproducenten en importeurs, een website in het leven geroepen en aan alle leden van de SlijtersUnie een brief met sticker gestuurd: TOON-ID.

Plak de sticker goed zichtbaar op ooghoogte op de voordeur en loopt de site na voor informatie over hoe te handelen als er jongeren in uw winkel staan.

 1. Plak in winkels (online en offline) overal nix18 materiaal en TOON-ID stickers met de slijtersboodschap. Bij de deur, bij schappen, bij de kassa, online. Daarmee voorkom je verrassing aan de kassa. En is voor alle klanten duidelijk: Onder 25 jaar? Laat je legitimatie zien! En onder 18 jaar verkopen wij geen alcohol
 2. Zorg als slijter ervoor dat je alleen medewerkers van boven de 18 aanneemt.
 3. Als goede slijter kan je je personeel binden aan een “Code of conduct” die medewerkers elk jaar moeten ondertekenen. Hierin staat o.a. in dat je je aan de wettelijke regels houdt. Laat je personeel ook de instructies zien en leren die vermeld staan op de site SMJNV20.supermarkt.com .
 4. Eigen controles zijn mogelijk, bijvoorbeeld observaties van de leidinggevende, bezoeken van externe controleurs, terugspelen videobeelden om ervan te leren. Soms worden door derden (gemeentes of externe bureaus) externe inspecteurs ingehuurd; sommigen werken wel met minderjarige mystery shoppers.
 5. Voor franchisenemers geldt dat dit ook vanuit de ketenslijterij wordt georganiseerd. Bij (herhaaldelijk) rood stoplicht gaat een heel filiaal / franchisevestiging op herhaalcursus. We kennen zelfs franchisegevers die contract hebben opgezegd van een franchisenemers.
 6. Voor franchisenemers geldt dat ketenslijters onderzoek doen naar collega’s om handboeken, procedures en processen door te lichten en op basis daarvan hun eigen procedures evt. aan te scherpen.
 7. Loop eens bij een collega slijter langs om te zien en te bespreken hoe zij deze problematiek daar aanpakken. Leer van elkaar.
 8. In de slijterij mag op verzoek van de klant drank geproefd worden. Hiervoor geldt te alle tijde: “Proeven met klanten? Wij proeven niet mee?” . als er voor het werk geproefd wordt dan geldt: “Werkoverleg waar we proeven? Niemand komt met de auto”
 9. Zorg ervoor dat voordat een nieuwe medewerkers de werkvloer op gaat hij/zij eerst eigen e-learning cursusje succesvol heeft afgerond. Ketenslijters kennen al een dergelijke e-learningcursus. Voor zelfstandige slijters kunt u gebruik maken van de e-learning van supermarkten: http://smjnv20.supermarkt.nl/.
 10. Ben je langer in dienst? Dan haal je jouw diploma SVH Sociale hygiëne

 

SPELREGELS

 1. Vanaf 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak kopen.
 2. Je mag geen alcohol verkopen aan iemand die 18 jaar of ouder is, wanneer het overduidelijk bedoeld is voor iemand die nog geen 18 is.
 3. Je moet iedereen die alcohol koopt en jonger lijkt dan 25 jaar altijd vragen om legitimatie en deze controleren.
 4. Samen kopen is samen legitimeren. Als een groep aan de kassa komt die alcohol of tabak wil kopen, moeten zij zich allemaal legitimeren als zij jonger lijken dan 25 jaar.
 5. Geldige legitimatiebewijzen zijn: paspoort, ID-kaart, (brommer)rijbewijs of vreemdelingendocument.
 6. Maakt iemand problemen? Vermijd discussie aan je kassa. Roep je leidinggevende erbij.
 7. Je mag geen alcoholische drank verkopen aan klanten die overduidelijk dronken zijn.
 8. Jongeren onder de 18 mogen niet in een slijterij komen zonder begeleiding van iemand van 21 jaar of ouder.