Voor Consumenten

Sinds aantal jaren is de overheid in nauwe samenwerking met producenten en verkopers van drank (slijters, supermarkten, bars, discotheken en clubs, etc.) bezig om de alcoholconsumptie onder minderjarigen terug te dringen. Dat gaat goed. Steeds minder jongeren van onder de 18 jaar drinken.

Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor verkoop van drank opgetrokken van 16 naar 18, de leeftijd die al eerder gold voor verkoop van sterke drank. Om de verkoop aan minderjarigen te controleren moeten kopers van tot 25 jaar of die er uit zien als nog geen 25 jaar, zich verplicht legitimeren.

Hieronder staan kort samengevat de regels en de wettelijke regels waar iedere slijter zich aan moet houden en die dus ook voor de bezoekers gelden. De slijter is een kenner van drank, een expert,  en kan u adviseren over zijn complete assortiment. Om dat te kunnen blijven doen, gelden dus wel een paar eenvoudige regels.

Spelregels slijterijbezoeker

  1. Onder de 18 jaar mag je geen alcohol kopen
  2. Onder de 25 jaar moet je je altijd legitimeren
  3. Legitimeren moet aan de hand van een geldig document: paspoort, ID-kaart, (brommer)rijbewijs of vreemdelingendocument.
  4. Samen kopen is samen legitimeren. Als je in een groep aan de kassa komt van wie één of meer alcohol wil kopen, moeten jullie je allemaal legitimeren als iemand uit de groep jonger lijkt dan 25 jaar.
  5. Op verzoek van de medewerker van de slijterij moet je altijd ID tonen.
  6. Heb je commentaar op het tonen van je ID, ben je het er niet mee eens, dan zal de leidinggevende erbij kunnen worden gehaald.
  7. Dronken?, dan mag geen drank worden verkocht!
  8. Ben je onder de 18 jaar, dan moet je begeleid zijn door iemand van 21 jaar of ouder.